Sahastra Name

सहस्त्र नाम दाऊजी महाराज

Previous slide
Next slide

तारक्षा | तारका-विदवान | तरु-राजा | तात्याकरी | तीर्थयाय | तस्लंतक | ट्राटा | ट्रेयो-विकितिका | त्रि-ज्वारा | त्रिधा | त्रिकुट | त्रिलोक-विजाई | त्रिसुली | त्रिवेणी | त्रिवर्णा-निप्पकाक | | उद्धव-साक्षा | उग्रसेना | उग्रसेना-प्रिया | उज्जवाला | ुरंगमा | उध्व्वगा | उर्जा | उर्वारा | ुतिमान | उत्तरा-दरारा | | वाका | वाडा | वाडी | वाइ | वैधिष्टी | वैद्य | वैजयंती-वीरिजिता | वैकुंठ | वैकुंठ-नाथा | वैकुंठ-नायका | वाइसिसाइका | वाइकराना-केआरटी | वाय्यास | वज्र-भेदन | वज्रंगा | वाक्-स्पोटा | वामन | वामसी-देश-विसारदा | वम्मावत्ता-तत-स्थान | वानमती | वेंकेरा | वारा | वरहा | वाराणसी-गटा | वर्ना | वरूनी-मदा-मैटंगा | वसंता-मालती-करसी | वासु | वासुदेव | वासुदेव-कालानंत | वासुकी | वसुमती-भर्ती | वसुतामा | वटोडका | वत्स-वर्दा | वेद-पथी | वेदांत-केआरटी | वेगाता | वेनी | वेणु-वेदाना | वेताला-भधारी | विभिसन -सय्या -करत | | विद्या-विसारदा | विगधी | विजवारा | विलक्षाना | विंध्य | विपासी | विप्ररा | विप्रभा-भक्त | विपक्ष-गीता-महा-कथा | विपा-गुरु | विप्रो-हिता | विप्रिया -मुख्य | विप्ररा-पाडा-जलार्डरंगा | विप्र्रा-पदानुगा | विप्र्रा -डोदका-प्रिया | विप्रो-सेवा-पराना | विपरंगरी-जला-पटंगा | वीरा | | विरा-भद्रा | वीरा-घोसा | वीरा-हा | विरा-मठाना | विरा-सममर्दा | विरघड़ी | विराट | विसारगा | विसीसी | विसा-विट | विष्णु | विश्व-धर्म | विश्व-जेड | विश्वकर्म | विश्वनाथ | विटाली | विट्टलेसिया | वराजा – रक्षाका | वर्जभभाका | वांगेश्वर | वर्धधा | वृन्दावन-लताश्रीता | वर्सा | वर्सभनु – वर | वृष्णि | वृष्णि -चक्रवर्ता | वृष्णि -वल्लभ | | वर्ट्र-हा | वैली | व्याया-विधाणवद-घवानी | व्यपाका | व्यापी | व्याप्तिपीटा | व्यामोसुरा-विनास-केआरटी | | यादवेंद्र | यादु-सब-पति | यादु-वर | यादतुमा | यज्ञ | यज्ञ-भर्ती | यज्ञ-तारा | यज्ञिका | यशसवी | यसोमती-सुटा | यव-भोजी | यवा-क्रता | यवाना-हा | यवासाना | योधधा | योगेश्वर | युद्धा-भण्ड | युद्ध -वीरा

अभिजीत | अच्छेद्य | अस्तुता | एसिउतागराजा | अध्याय | परभूत | अधिभूता | अधिडाइवा | अध्यातमाका | आदि | अडतिया | आगा-नासाक | आघारी | अग्नि-पान | अग्रगा | अहंकारा | आहुका | आइला-वामसा-विवर्धन | ऐंद्रा | अजसरा-सुखा | अजता-सतू | अक्षले | अक्सारा | अक्षौहिणी-व्रत | अलंकार | अल्पा-विगरा | अंबरिसंगा | अमलाना-पंकजा-धरारा | अमृत ​​| अम्मासा | अंडी | अनघा | आनंद | अनंत | अन्धाका | अन्धाका-निवासा-केआरटी | अंगिरा | अनिरुद्ध | अंतरातमा | अन्तरा-माली | अनुष्काय | अपूर्णा | अरिस्ता-हा | असंख्य-ब्रह्मंद-पति | असोसिया | अस्थिता | असुता | असुरारी | असवान्तंत्र | असतथा | अटली | अत्याराठ | अटता-हैसा | आत्यन्तिका-माया | | अपाग्वी-प्रिया | अवतर | अवतार | अयाया | अयोध्याधिपति | | बद्धा-देवहंगुली-ट्राना | बाकरी | बाला | बाला-केली | बलभद्र | बलदेव | बाली | बलिधा-पुस्ता-सरवंग | बाना-वरसी | बांधा-मोज़ी | भगवान | भागिराथी | भागना-दांत | भैरव-सासाना | भैरवख्य | भक्त-पारधिना | भक्त-वत्सला | भरत | भार्गवोत्तम | भास्करोडिया | भता | भावद | भव्यता | भव | भायनका | भीमर्थि | भसीक | भोगिटाला | भोज | भोज-वर्सी-औरहेकेवारा | भू | भू-वैकुंठ-देव | भूपारी-स्थिरी | भूता | भूता-सिंह | भूटो | भुवा | | बिभाती | बिंबोस्टा | बिन्दु | बिन्दु-सारोवा | बोधक | बोधी | ब्रह्मा | | ब्रह्मा-धरारा | ब्रह्मा -पादा-निसेवक | ब्रह्मा -पादा -राज-स्पार्सी | ब्रह्मा-पादा-रजो-दादाघाट | ब्रह्मालाका | ब्राह्मण्य | ब्राह्मण्य देव | ब्रह्मस्ती | ब्राहट | ब्रैट-सानू | बुद्ध-साखा | | कैद-सतू | काला-झंकार-नुगुरा | कालट-खानंजाना-लोकाना | कैंड्रा-वमसी | कैनुरुरी | कैरिसनुमन | काटु | कैटुर -भूजा | चतुर-मूर्ति | बिल्ली-वेद | चतुर-व्यूह | कैटस -पादा | सेस्ता-रूप-तनु-स्थान | सीटा | चंदा | सिटकरा | चित्रा-कुतारान्य-निवासा-केआरटी | दादा-कुर्या-क्रता-श्रम | दादा-हर्ता | दीक्षा-यज्ञ-वाघटक | दामी | दामोदर | दानधिक्षा | दंडका-मंडलू | दंडेकेसा | दांडी | दाणी | दांतवक्र-निशुदका | दारी-ब्रह्मण | दशरथी | दशहरा | दत्तात्रेय | दया-निधि | देव | देव-गिरी | देव-मंगला | देव-सरमा | देवदट्टा | देवोलोक | देवमया | देवासुरा-भायनकर | देवतातमा | धनदा | धनाक्षीस | धनंजय | धनेश्वर | धन्वंतरी | धन्वी

धनविनाम | धार | धर्म-शास्त्र | धौत-विशाल-समत्व || धेनुकेरी | धृत-नाथा | धारतास्ता | ध्रुव | धुली-धुसारा-सर्ववंग | धुरी | दिग-अंबारा | दीपाका | दिव्य-लोका-विलोकीता | दिव्या-राकाना | दिव्यंगा | दवेयु | डॉस्टा | दुग्धा-हारा | दुग्धा-पान | दुन्दुभी | दुर्योधन-गुरु | द्वारका-दोहखा-सरहर्ता | द्वारका-दुर्गा-संसार | द्वारका-ग्रह-विग्रा | द्वारका-जन-मंगल | द्वारकेस | डिविपर-हा | द्वतिया | डिविविंग-निसूदान | डाइटा | | गादा | गदा-सिक्सा-कर | गदगराजा | गधिनम | गाडिया | गारिसा | गजा-कर्मा-धरारा | गाजा हांता | गजा-कोटि-प्रार्थनायी | गाजी | गण | गण-नाथा | गांडकी-स्नाना-वैन | गांधीवादी | गंगा | गंगा-संगर-संगति | गर्जिता-स्वाना | गता-साधव। | गठ्ठी | गाउन | गौतम | गवम-पति | गया-सिरा | घाना-कंसुका -संघवन | घरघरा-स्वाना | गिरि | गिरि-धरारा | गिरि-गवारा | गिरिसा | जाने-जनसाराय | गोदा | गोकुलेः | गोलोक-ढामा-देवस्थान | गोलोकंकी-कर्मम-गण | गोलोका | गोमती-तेरा-वासा-केआरटी | गोपा | गोपा-पत्रा | गोपा-व्रन्देसा | गोपाल | गोपीती | गोपीका-कन्धा -भूषण | गोपीका-सता-युधिष्ठी | गोपीसात्वर | गोवर्धन-समाधर्ते | गुधा-व्युद्ध | गुना | गुना-निधि | गुना-पेटा | गुणभास | गुनकारा | गुनार्नव | गुनातिता | गुणव्रता | गुरुजी | | हलयुध | हली | हम्सा | हनुमान-प्राता-मनसा | हरि | हरि-दास-सहाया-केआरटी | हरीना | हरसी | हस्ता | हस्तिनापुरा-संकरसी | हसन | हेमरेसिटा | हिंडाओला | एचआरएसटीए | हंकारा | हा | | िलवालात्मजा – हांता | इंद्रीयाः | | जगद-बंधु | जगद भर्ती | जगद-ब्रहत | जगन -माता | जगन-मित्रा | जगारा | जगत-पीटा | जगत्-सभा | जगत-तारा | जैतराम | जाला-कोलाहली | जामदगनिया | जाम्बवान | जंबू | जंबूद्वीपा | जंबुकसंकी | जना | जानकी-वीरहातुरा | जनेश्वर | जरुद्धि | जयकुला | जयंता-केआरटी | जयंतंगा | जयंती-खुदाई | जय | जिता-पादा | जीवित | ज्ञानम | जनपका | ज्वारा | ज्वाला-जिट | ज्वाला-कर्ता | ज्वाला-वरजीता | ज्वारा-युक | जयाता-कोट्टाक | ज्योति | ज्योतिषती-भर्ती | | कबीन्धाहा | कारीवस्वार | काका-पक्का-धरारा | ककुष्टा | काला | कला-हंता | कलग्नी | कलसारा | कलन्जारा | कलंक-हा | काली | काली-प्रिया | कालिंदी -भूमि | कालिंदी-कुला-विकसन | कलियंटक | कल्कि | कल्प-वर्क्स | कल्प-वर्का-वाना-प्रभु | कल्प-वर्क्स | कल्पंता-भैरव |

नंद-राजा-सटा | नंदा-वर्धा | नंदकेश्वरा | नारा | नारा-नारायणसाराम | नारद | नरेशा | नारायण | नारायणस्त्री | नर्मदा | नाटक-प्रादा | नवनीत-सीतासाना | न्या | नेता | निलाम्बरा | निराकारा | निरंजाना | निरांतारा | निरगुण | निर्जारा | निरोध | निरुपमा | निर्विकल्पक | निर्विकारा | निसानगी | नित्य | निवर्तक | निताता-कवशेस्वर | नृसिंह | नुपारी | | पादा-स्फ़ोटा | पद्म-माली | पद्म -पादा-स्फहाद-दूत | पद्म-पानी | पद्म-वरती | पद्मक्ष | पाकविभाभा | पंपा | पंकवती-पति | पंडिता | पांडु-पत्री-सहाया-केआरटी | पाणिनी | पंक-प्रणाना-लेपका | पापा-घना | पैरा | परमा | परमात्मा | परमेस्वार | पारसारी-संहिता-विट | पारेसा | परिवभादक | पिरियतटक | परिपार्नाटामा | पर्ना | पूजा | पासू-पति | पटहा-वद्यित्र | पटाला | पटना | पतंजलि | पट्टा-धरारा | पट्टा-राजनी-पति | पटू | पॉलस्टा | पौंड्राक-घाटाक | पौराणिकिका | पसाविनी | फ़ानी | फ़ानी-राजा | फनेंद्र | फ़णिसवर | फूटकारी | पिनका-टैंकारा-कर | पिनससा | पितोसनीसा | पितर-वका-कर | प्लेट्स | प्लक्सवनेश्वर | प्रभाला | प्रभासा | प्रभाति-बुराधा-करारा | प्रभाविष्णु | प्रभु | प्राकांडा | प्रधनम | प्रदातो | प्राहर्तिता | प्रहलाद-राकसाक | प्राजा-भर्ती | प्रजा-पालना-तट-पैरा | प्रस्थार्थ | प्राकृत | प्रकृति | प्रक्टिका | प्रलम्भघना | प्रलम्बरी | प्रलय | प्रथातास | प्रिये | प्रतापवन | प्रतिभाता | प्रतिकी | प्रतिमा-काग -सम्युटा | प्रगत-धामा | प्रयाग-तीर्थ-राजा | प्रेरक | प्रियतामा | प्रोस्य | पृथु | | पुलाहस्राम | पुनवरवासू | पुराण | पूर्ण | पुरूसा | पुरूषोत्तम | पस्कारा | पुष्पा-धरवाना | पुष्पाकस्थ | पुस्पी | पुस्ता | पुसिया | पुत्तानी | | राग-पत्रा | राग-सतका | राघवेंद्र | रघुधवहा | रागिनी-रामानोतुका | रावता-जामटा | रायवती-हरस-वर्धा | राजकारी | राजेंद्र | राजिवा-लोकाना | रक्तासनीसा | राम | रामभद्रा | रामकन्द्रा | राणा-दौमादा | राणा-लघी | रंग-नाथा | रंग-रंजना | रंगवल्ली-जलाकर | रानोवाभाता | रस-मंडल -माध्यम-सेना | रस-मंडल-मंडाना | रसतालला | रथ-कोटि-जया-ढवजा | राठी | रत्न-कंम्बला-धारी | रोहिनीया | रावणारी | रंजनारी | रेवतिद्री-विहार-केआरटी | रेवती-सीता-हर्ता | रेवती-प्राण-नाथ | रेवती-प्रिया-काराक | रेवती-रामना | रोडहा | रोहिणी-ललिता | रूलाभा | रूग्ण-वज्रा | | सभा-भंसा | सभा- केंद्र | सभा-देव | सभा-डीपा | सभा-पति | सभा-रवि | सभा-सिला | सबहग्नी | साद -अक्सर

धनविनाम | धार | धर्म-शास्त्र | धौत-विशाल-समत्व || धेनुकेरी | धृत-नाथा | धारतास्ता | ध्रुव | धुली-धुसारा-सर्ववंग | धुरी | दिग-अंबारा | दीपाका | दिव्य-लोका-विलोकीता | दिव्या-राकाना | दिव्यंगा | दवेयु | डॉस्टा | दुग्धा-हारा | दुग्धा-पान | दुन्दुभी | दुर्योधन-गुरु | द्वारका-दोहखा-सरहर्ता | द्वारका-दुर्गा-संसार | द्वारका-ग्रह-विग्रा | द्वारका-जन-मंगल | द्वारकेस | डिविपर-हा | द्वतिया | डिविविंग-निसूदान | डाइटा | | गादा | गदा-सिक्सा-कर | गदगराजा | गधिनम | गाडिया | गारिसा | गजा-कर्मा-धरारा | गाजा हांता | गजा-कोटि-प्रार्थनायी | गाजी | गण | गण-नाथा | गांडकी-स्नाना-वैन | गांधीवादी | गंगा | गंगा-संगर-संगति | गर्जिता-स्वाना | गता-साधव। | गठ्ठी | गाउन | गौतम | गवम-पति | गया-सिरा | घाना-कंसुका -संघवन | घरघरा-स्वाना | गिरि | गिरि-धरारा | गिरि-गवारा | गिरिसा | जाने-जनसाराय | गोदा | गोकुलेः | गोलोक-ढामा-देवस्थान | गोलोकंकी-कर्मम-गण | गोलोका | गोमती-तेरा-वासा-केआरटी | गोपा | गोपा-पत्रा | गोपा-व्रन्देसा | गोपाल | गोपीती | गोपीका-कन्धा -भूषण | गोपीका-सता-युधिष्ठी | गोपीसात्वर | गोवर्धन-समाधर्ते | गुधा-व्युद्ध | गुना | गुना-निधि | गुना-पेटा | गुणभास | गुनकारा | गुनार्नव | गुनातिता | गुणव्रता | गुरुजी | | हलयुध | हली | हम्सा | हनुमान-प्राता-मनसा | हरि | हरि-दास-सहाया-केआरटी | हरीना | हरसी | हस्ता | हस्तिनापुरा-संकरसी | हसन | हेमरेसिटा | हिंडाओला | एचआरएसटीए | हंकारा | हा | | िलवालात्मजा – हांता | इंद्रीयाः | | जगद-बंधु | जगद भर्ती | जगद-ब्रहत | जगन -माता | जगन-मित्रा | जगारा | जगत-पीटा | जगत्-सभा | जगत-तारा | जैतराम | जाला-कोलाहली | जामदगनिया | जाम्बवान | जंबू | जंबूद्वीपा | जंबुकसंकी | जना | जानकी-वीरहातुरा | जनेश्वर | जरुद्धि | जयकुला | जयंता-केआरटी | जयंतंगा | जयंती-खुदाई | जय | जिता-पादा | जीवित | ज्ञानम | जनपका | ज्वारा | ज्वाला-जिट | ज्वाला-कर्ता | ज्वाला-वरजीता | ज्वारा-युक | जयाता-कोट्टाक | ज्योति | ज्योतिषती-भर्ती | | कबीन्धाहा | कारीवस्वार | काका-पक्का-धरारा | ककुष्टा | काला | कला-हंता | कलग्नी | कलसारा | कलन्जारा | कलंक-हा | काली | काली-प्रिया | कालिंदी -भूमि | कालिंदी-कुला-विकसन | कलियंटक | कल्कि | कल्प-वर्क्स | कल्प-वर्का-वाना-प्रभु | कल्प-वर्क्स | कल्पंता-भैरव |

साद-अनाना | सदा | साधू | साधु -भूसन | साधु-करि | साधु-सीट्टा | साधु-धना | साधु-गस्ता-मन | साधु-जनेती | साधु-प्रिया | साधु-वेसी | साधुमाय | साध्वी-इसा | सादा | सागुना | सहस्र-फ़ान-मंडिता | सहस्र-वड़ना | सैला-सप्तमा | सायन्धवा | सखी | सक्रा-जीद | सक्षत | सक्सी | शक्ति-हस्तियां | साला -बाहू | सलारी | सलमाली | सल्माली-डीवीपी | साल्वा-हांता | सम | सम-बुद्धी | सम-ड्रॉन | सम-प्रा | सामंतोध्र-पादुका | संभोग | संभु-कोडंदा-भंजन। | समहार-कतरू | सामी | समिकसाना | सम्राट | समाया | सानका | संघाता | संघवन | संकरना | सांखे-चक्र-गडा-धरा | सांखकुडा-वाधोदयता | सांखकुदाभा | सांख्यशास्त्री | संकू | सांता | सप्त-गोदावरी-पति | सराय | सरयूमामा | सर्गा | सर्गडी | साड़ी | शर्मा | सार्थ | सार्थ-विट | सर्व | सर्व-लक्ताना | सर्व-निति-जेना | सर्व-वैज्ञानिक-तत्त-गा | सर्ववगा | सर्ववित | सर्वपोमा | सासी | विज्ञान-व्यास-कर | सास्वत | सता-क्रुत्तु | सता-यम | शैतानंद | सत्तुर-निर्भक्तिनौतता | सतर-सन्हा | सतरु-तपाना | | सतरुघना | सत्तम | सतवत | सतत्तम-पति | सत्यम | सौमित्री | सौम्य | सेसा | सेतु-बांधा | सेटुबंध्डा | सेव्या | सिद्ध-गीता | सिद्ध-कथा | सिद्धश्राम | सिक्का-भूमानी -री | सिखंडी | सिखारी | सिल्पी | सिरा-पानी | सिसरा | सिसु | | सिसुमारा | सीता | सिटॉनिसा | सिवर्थडा | स्मृती-कर | संइहा | सोडासाबाद | सोन-नमूना | स्पिटा | स्फ़ोटा-विटटी | स्पोटलैया | स्पर्जद-दंता | स्प्रुर्जा | स्पभरी | श्रीगवी | सवर्णा | श्री-राग | श्री-वृंदावन-संसार | श्रीधर | श्रीराम | श्रीस | श्रीगंगारा | श्रुत | श्रुत्वर | स्टानु | सु-कीर्ति | सु-पुष्पीता | सु -मिटा-सीकावी | सु-यासा | सुबाला | सुभाष | सुभाषदादा | सुदामा-सौख्य-दिनका | सुधा-घाना | सुधा-सिंधु | सुधर्मदिपति | सुधी | सुग्रीव | सुग्रीव-साखा | शुक्ला | सुक्ला-कैमारा-विजीत | सुला-सुसी-अर्पिता-गाजा | सुनंदा | सुप्रभा | सुपा | सुरा | सुरलाया | परिरिताता | सुरसेन | सूर्य-वमसी | सुस्पता | सूतेलेस | सुताली | सुतायादा | सेवा | स्वीका | स्वपन | सेवा-गामा | सेवा-जाति-स्मारा | स्वागत | | स्वेसुरेसरिया | स्वातंत्र | स्वयंभू | स्वयांबुवा-सहाया-केआरटी | स्वेता-वर्ना | स्वेतदविपा | सियामंगल | सायामी | सियानदानम | सीमान्ताका- मणि | | तकरा-भुक | तकरा-हरि | ताला | तालकांका | तललाला | ताली | तमपर्णी | तापा |

तारक्षा | तारका-विदवान | तरु-राजा | तात्याकरी | तीर्थयाय | तस्लंतक | ट्राटा | ट्रेयो-विकितिका | त्रि-ज्वारा | त्रिधा | त्रिकुट | त्रिलोक-विजाई | त्रिसुली | त्रिवेणी | त्रिवर्णा-निप्पकाक | | उद्धव-साक्षा | उग्रसेना | उग्रसेना-प्रिया | उज्जवाला | ुरंगमा | उध्व्वगा | उर्जा | उर्वारा | ुतिमान | उत्तरा-दरारा | | वाका | वाडा | वाडी | वाइ | वैधिष्टी | वैद्य | वैजयंती-वीरिजिता | वैकुंठ | वैकुंठ-नाथा | वैकुंठ-नायका | वाइसिसाइका | वाइकराना-केआरटी | वाय्यास | वज्र-भेदन | वज्रंगा | वाक्-स्पोटा | वामन | वामसी-देश-विसारदा | वम्मावत्ता-तत-स्थान | वानमती | वेंकेरा | वारा | वरहा | वाराणसी-गटा | वर्ना | वरूनी-मदा-मैटंगा | वसंता-मालती-करसी | वासु | वासुदेव | वासुदेव-कालानंत | वासुकी | वसुमती-भर्ती | वसुतामा | वटोडका | वत्स-वर्दा | वेद-पथी | वेदांत-केआरटी | वेगाता | वेनी | वेणु-वेदाना | वेताला-भधारी | विभिसन -सय्या -करत | | विद्या-विसारदा | विगधी | विजवारा | विलक्षाना | विंध्य | विपासी | विप्ररा | विप्रभा-भक्त | विपक्ष-गीता-महा-कथा | विपा-गुरु | विप्रो-हिता | विप्रिया -मुख्य | विप्ररा-पाडा-जलार्डरंगा | विप्र्रा-पदानुगा | विप्र्रा -डोदका-प्रिया | विप्रो-सेवा-पराना | विपरंगरी-जला-पटंगा | वीरा | | विरा-भद्रा | वीरा-घोसा | वीरा-हा | विरा-मठाना | विरा-सममर्दा | विरघड़ी | विराट | विसारगा | विसीसी | विसा-विट | विष्णु | विश्व-धर्म | विश्व-जेड | विश्वकर्म | विश्वनाथ | विटाली | विट्टलेसिया | वराजा – रक्षाका | वर्जभभाका | वांगेश्वर | वर्धधा | वृन्दावन-लताश्रीता | वर्सा | वर्सभनु – वर | वृष्णि | वृष्णि -चक्रवर्ता | वृष्णि -वल्लभ | | वर्ट्र-हा | वैली | व्याया-विधाणवद-घवानी | व्यपाका | व्यापी | व्याप्तिपीटा | व्यामोसुरा-विनास-केआरटी | | यादवेंद्र | यादु-सब-पति | यादु-वर | यादतुमा | यज्ञ | यज्ञ-भर्ती | यज्ञ-तारा | यज्ञिका | यशसवी | यसोमती-सुटा | यव-भोजी | यवा-क्रता | यवाना-हा | यवासाना | योधधा | योगेश्वर | युद्धा-भण्ड | युद्ध -वीरा

Shopping Basket